Terminy Szkoleń

Data Rozpoczęcia Data Zakończenia Tryb Liczba Miejsc Cena
2021-04-01 2021-04-08 Zdalny 12 1 350,00 zł Zapisz się

Prince2

Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które startują, realizują i nadzorują projekty. Szkolenie przygotowuje do egzaminu Prince2 Foundation, który każdy z uczestników ma możliwość zdać w cenie kursu.

Efekty szkolenia

Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia, oraz po zdaniu egzaminu otrzymuje Certyfikat PRINCE2 6th edition. Certyfikat ważny jest bezterminowo.

Opis szkolenia

Siedem pryncypiów

PRINCE2 opiera się na 7 pryncypiach (zasadach). Jeżeli projekt nie stosuje się do któregokolwiek z nich nie to nie jest zarządzany zgodnie z metodyką PRINCE2. Siedem pryncypiów to:

 1. ciągła zasadność biznesowa,
 2. korzystanie z doświadczeń,
 3. zdefiniowane role i obowiązki,
 4. zarządzanie etapowe,
 5. zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji,
 6. koncentracja na produktach,
 7. dostosowanie do warunków projektu.

Siedem tematów

Tematy PRINCE2 określają aspekty zarządzania projektem, którymi należy zajmować się w trakcie projektu. Każdemu z tematowi Kierownik Projektu poświęca uwagę. jednak muszą być dostoswane do skali, charakteru i złożoności danego projektu. Poniżej 7 tematów wraz z podstawowym pytaniem na który dany temat odpowiada:

 1. Uzasadnienie Biznesowe. (Dlaczego?)
 2. Organizacja. (Kto?)
 3. Jakość. (Co?)
 4. Plany. (Jak? Za ile? Kiedy?)
 5. Ryzyko. (Co jeżeli?)
 6. Zmiana. (Jaki jest wpływ?)
 7. Postępy. (Gdzie teraz jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Czy powinniśmy kontynuować?)

Siedem procesów

PRINCE2 (2009) cechuje podejście procesowe do zarządzania projektem. Definiuje szczegółowo siedem procesów najwyższego rzędu, które z kolei dzielą się na podprocesy:

 1. Strategiczne zarządzanie projektem (ZS) – Directing a project (DP)
 2. Uruchamianie Projektu/Przygotowanie Założeń Projektu (PP) – Starting up a project (SU)
 3. Inicjowanie projektu (IP) – Initiating a project (IP)
 4. Sterowanie Etapem (SE) – Controlling a stage (CS)
 5. Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP) – Managing product delivery (MP)
 6. Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE) – Managing stage boundaries (SB)
 7. Zamykanie Projektu (ZP) – Closing a project (CP)

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Program szkolenia