Terminy Szkoleń

Data Rozpoczęcia Data Zakończenia Tryb Liczba Miejsc Cena
2020-07-04 2020-07-11 Stacjonarne 12 2 000,00 zł Zapisz się

PCPP1d - Praca z interfejsami API RESTful

Opis szkolenia PCPP1d

PCPP1a-screen

To szkolenie jest czwartym z 5-częściowej serii, która przygotuje Cię do egzaminów certyfikacyjnych:

W tym szkoleniu nauczysz się podstawowych pojęć programowania sieciowego w Pythonie, jak używać gniazd i jak komunikować się z interfejsami API RESTful przy użyciu metod CRUD.

Poznasz również pliki JSON i XML oraz poznasz metody HTTP, takie jak: GET , POST , PUT i DELETE .

Po zakończeniu szkolenia będziesz mógł komunikować się z zewnętrznymi zasobami i serwerami za pomocą protokołu HTTP i gniazd. Kurs pomoże Ci zdobyć umiejętności i wiedzę wymagane w programowaniu sieci i tworzeniu stron internetowych.

 

Efekty szkolenia PCPP1d

Nauczysz się:

 • Podstawowych pojęć z zakresu programowania sieci, REST, gniazd sieciowych i komunikacji klient-serwer.
 • Jak używać i tworzyć gniazda w Pythonie oraz jak nawiązać i zamknąć połączenie z serwerem.
 • Co to są pliki JSON i XML i jak można je wykorzystać w komunikacji sieciowej.
 • Jakie są metody HTTP i jak powiedzieć cokolwiek w HTTP.
 • Jak zbudować przykładowe środowisko testowe.
 • Co to jest CRUD.
 • Jak zbudować prostego klienta REST oraz jak pobrać i usunąć dane z serwera, dodać do niego nowe dane i zaktualizować dane już istniejące.

 

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia programowania sieciowego
  • Sieci, warstwy i Internet, Gniazda sieciowe - podstawowy sposób programowania sieci; domeny, adresy, porty, protokoły i usługi; klienci i serwery
 • Jak korzystać z gniazd w Pythonie?
  • tworzenie gniazd, łączenie się z serwerem, żądanie dokumentów z serwera, zamykanie połączeń, klienci HTTP, odpowiedź serwera, wyjątki
 • Wprowadzenie do JSON
  • praca z plikami JSON, przetwarzanie plików JSON
 • Korzystanie z modułu JSON w Pythonie
  • Praca z modułem JSON
 • Wprowadzenie do XML
  • Praca z plikami XML
 • HTTP - moduł zgłoszeń
  • Ułatwienie życia dzięki modułowi zgłoszeń
 • CRUD - jak zbudować prostego klienta REST?
  • Tworzenie, czytanie, aktualizowanie i usuwanie danych

 

Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawy języka Python. Uczeń powinien ukończyć kurs języka Python na poziomie podstawowym (PCAP) przed zapisaniem się na ten kurs.

 

Certyfikacja

PCPP1 - Certyfikowany specjalista w zakresie programowania w języku Python 1 pokazuje, że dana osoba zna bardziej zaawansowane zastosowanie klas i funkcji programowania obiektowego. Zakres certyfikacji obejmuje również programowanie graficznego interfejsu użytkownika (TkInter), najlepsze praktyki i konwencje kodowania (PEP 20, PEP 8, PEP 257), pracę z wybranymi modułami bibliotecznymi umożliwiającymi przetwarzanie różnego rodzaju plików (xml, csv, sqlite3, logowanie, configparser) oraz wykorzystanie narzędzi i zasobów do celów komunikacji z zewnętrznymi zasobami i serwerami za pomocą protokołu HTTP i gniazd (praca z interfejsami API RESTful).

Uzyskanie certyfikatu PCPP1 gwarantuje, że dana osoba jest w pełni zaznajomiona ze wszystkimi zaawansowanymi środkami oferowanymi przez Python 3 i powiązanymi technologiami, aby umożliwić jemu/jej rozwój kariery jako profesjonalnego programisty Python.

Więcej informacji: https://pythoninstitute.org/certification/pcpp-certification-professional/

 

Instruktorzy