Terminy Szkoleń

Data Rozpoczęcia Data Zakończenia Tryb Liczba Miejsc Cena
2020-07-02 2020-07-09 Zdalny 15 2 500,00 zł Zapisz się

PCPP1b - Python, najlepsze praktyki i standaryzacja

Opis szklenia PCPP1b

PCPP1b-screen

To szkolenie jest drugim z 5-częściowej serii, która przygotuje Cię do egzaminów certyfikacyjnych:

 

Na tym szkoleniu poznasz najlepsze praktykistandaryzację i konwencje kodowania w języku Python.

Dowiesz się o PEP 8 (Python Enhancement Proposals - Propozycje ulepszeń języka Python), jak zaimplementować konwencje dla kodu zawierającego standardową bibliotekę w głównej dystrybucji Pythona. Dowiesz się także o Zen of Python (PEP 20) i zasadach, które wpływają na projektowanie kodu Python. Na koniec zapoznasz się z PEP 257 i konwencjami dokumentów.

 

Efekty szkolenia PCPP1b

Po szkoleniu będziesz wiedział, jak profesjonalnie wdrożyć najlepsze praktyki i konwencje kodowania przy użyciu języka Python. Będziesz mógł napisać lepszy i bardziej efektywny kod, a także wiedzieć, jak uniknąć najczęstszych błędów i pomyłek .

Nauczysz się:

  • Stosować najlepsze praktyki, standaryzację i konwencje kodowania
  • Jak zaimplementować konwencje dla kodu zawierającego standardową bibliotekę w głównej dystrybucji Pythona
  • Zasad wpływających na projekt kodu Python
  • Jak napisać lepszy i bardziej efektywny kod
  • Jak uniknąć najczęstszych błędów i pomyłek

Program szkolenia

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do PEP (co to jest PEP, konwencje kodowania - układ kodu, styl, nazewnictwo, komentarze itp.)
  • PEP 20 (Zen Pythona)
  • PEP 8 (Przewodnik po stylu dla kodu Python)
  • PEP 257 (Konwencje Docstring)
  • Inne PEP (Krótka prezentacja innych ważnych PEP)

Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawy języka Python. Uczeń powinien ukończyć kurs języka Python na poziomie podstawowym (PCAP) przed zapisaniem się na ten kurs.

 

Certyfikacja

PCPP1 - Certyfikowany specjalista w zakresie programowania w języku Python 1 pokazuje, że dana osoba zna bardziej zaawansowane zastosowanie klas i funkcji programowania obiektowego. Zakres certyfikacji obejmuje również programowanie graficznego interfejsu użytkownika (TkInter), najlepsze praktyki i konwencje kodowania (PEP 20, PEP 8, PEP 257), pracę z wybranymi modułami bibliotecznymi umożliwiającymi przetwarzanie różnego rodzaju plików (xml, csv, sqlite3, logowanie, configparser) oraz wykorzystanie narzędzi i zasobów do celów komunikacji z zewnętrznymi zasobami i serwerami za pomocą protokołu HTTP i gniazd (praca z interfejsami API RESTful).

Uzyskanie certyfikatu PCPP1 gwarantuje, że dana osoba jest w pełni zaznajomiona ze wszystkimi zaawansowanymi środkami oferowanymi przez Python 3 i powiązanymi technologiami, aby umożliwić jemu/jej rozwój kariery jako profesjonalnego programisty Python.

Więcej informacji: https://pythoninstitute.org/certification/pcpp-certification-professional/

 

Instruktorzy