Terminy Szkoleń

Data Rozpoczęcia Data Zakończenia Tryb Liczba Miejsc Cena
2020-07-01 2020-07-08 Zdalny 12 3 000,00 zł Zapisz się

PCPP1a - Python, progrmowanie obiektowe i zaawansowane techniki klas

Cel szklenia PCPP1a

PCPP1a-screen

To szkolenie jest pierwszym z 5-częściowej serii, która przygotuje Cię do egzaminów certyfikacyjnych:

  • CSPP1 - Certified Specialist in Python Programming 
  • PCPP1 - Certified Professional in Python Programming

To szkolenie daje możliwość zagłębienia się w bardziej zaawansowanym programowaniu w języku Python i powiązanych technologiach, a także w zaawansowanych pojęciach i technikach stosowanych w programowaniu obiektowym.

Dowiesz się o klasach, instancjach, atrybutach i metodach; płytkich i głębokich operacjach, polimorfizmie, specjalnych metodach, metodach statycznych i klasachklasach abstrakcyjnychmetodach przesłaniania, dziedziczeniainstancjihermetyzacji, zaawansowanych technikach obsługi wyjątków, serializacji obiektów Python (w Module pickle), o module shelvedekoratorach metaprogramowaniu.

 

Efekty szkolenia PCPP1a

Po zakończeniu szkolenia będziesz w stanie projektować i tworzyć programy w języku Python, stosując podejście obiektowe, a także zdobyć umiejętności niezbędne do profesjonalnego korzystania z języka Python i znalezienia pracy w szeroko pojętym tworzeniu oprogramowania.

Nauczysz się wiedzy z zakresu:

  • Klasy, instancje, atrybuty, metody, a także praca z danymi klas i instancji;
  • Płytkie i głębokie operacje;
  • Klasy abstrakcyjne, zastępowanie metod, metody statyczne i klasowe, metody specjalne;
  • Dziedziczenie, polimorfizm, podklasy i enkapsulacja;
  • Zaawansowane techniki obsługi wyjątków;
  • Moduły pickle i shelve;
  • Metaklasy.

W efekcie szkolenia twoja wiedza i umiejętności programowania w języku Python pozwolą ci na trwałe zajęcie miejsca na intratnym rynku pracy.

Program szkolenia

Podstawy OOP (object-oriented programming)

Klasy, instancje, atrybuty, metody - wprowadzenie; praca z danymi klas i instancji - zmienne instancji.

Zaawansowane metody OOP

Składnia rdzenia Pythona; dziedziczenie i polimorfizm - dziedziczenie jako filar OOP; rozszerzona składnia argumentów funkcji; dekoratory; różne oblicza metod Pythona; klasy abstrakcyjne, enkapsulacja; kompozycja vs dziedziczenie - dwa sposoby do tego samego miejsca docelowego; dziedziczenie właściwości z wbudowanych klas.

Zaawansowane techniki tworzenia i udostępniania wyjątków

Wyjątki - wprowadzenie; nazwane atrybuty obiektów wyjątków; przymocowane wyjątki; obiekty śledzenia wyjątków.

Trwałość obiektu

Płytkie i głębokie operacje kopiowania; serializacja obiektów Pythona za pomocą modułu pickle„ co powoduje, że obiekty Python są dostępne przy użyciu modułu shelve”.

Metaprogramowanie

Metaprogramowanie i metaklasy - wprowadzenie; specjalne atrybuty; funkcja typu.

Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawy języka Python. Uczeń powinien ukończyć kurs języka Python na poziomie podstawowym (PCAP) przed zapisaniem się na ten kurs.

 

Certyfikacja

PCPP1 - Certyfikowany specjalista w zakresie programowania w języku Python 1 pokazuje, że dana osoba zna bardziej zaawansowane zastosowanie klas i funkcji programowania obiektowego. Zakres certyfikacji obejmuje również programowanie graficznego interfejsu użytkownika (TkInter), najlepsze praktyki i konwencje kodowania (PEP 20, PEP 8, PEP 257), pracę z wybranymi modułami bibliotecznymi umożliwiającymi przetwarzanie różnego rodzaju plików (xml, csv, sqlite3, logowanie, configparser) oraz wykorzystanie narzędzi i zasobów do celów komunikacji z zewnętrznymi zasobami i serwerami za pomocą protokołu HTTP i gniazd (praca z interfejsami API RESTful).

Uzyskanie certyfikatu PCPP1 gwarantuje, że dana osoba jest w pełni zaznajomiona ze wszystkimi zaawansowanymi środkami oferowanymi przez Python 3 i powiązanymi technologiami, aby umożliwić jemu/jej rozwój kariery jako profesjonalnego programisty Python.

Więcej informacji: https://pythoninstitute.org/certification/pcpp-certification-professional/

 

Instruktorzy