Terminy Szkoleń

Data Rozpoczęcia Data Zakończenia Tryb Liczba Miejsc Cena
2020-09-17 2020-10-10 Zdalny 14 4 000,00 zł Zapisz się

MS 20742: Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016

MS 20742: Identity with Windows Server 2016

 

Trzecie szkolenie z serii trzech szkoleń, które przedstawia tematykę administracji systemem Windows Server 2016. Podczas tego szkolenia uczestnik zapoznaje się z podstawowymi i zaawansowanymi elementami systemu takimi jak: Group Policy, AD DS, AD CS, AD RMS. Poruszane są też elementy związane z hybrydowym działaniem AD DS. i Azure AD.

 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK:

 • zapozna się z koncepcją systemu oraz podstawowymi i zaawansowanymi serwisami w systemie Windows Server 2016.
 • nauczy się jak implementować podstawowe i zaawansowane serwisy w infrastrukturze opartej na systemie Windows Server 2016.
 • pozna sposoby efektywnego zarządzania infrastrukturą opartą na systemie Windows Server 2016.
 • ograniczy ilość błędów popełnianych w konfiguracji, zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury IT.

 

SZKOLENIE KIEROWANE JEST PRZEDE WSZYSTKIM DO:

 • informatyków, którzy mają zarządzać serwerami i infrastrukturą opartą na Windows Server 2016 i 2019.
 • informatyków posiadających podstawową ogólną wiedzę z zakresu administracji Windows Server (2003, 2008, 2012).

Od Uczestników szkolenia oczekuje się podstawowej znajomości serwerów, usług sieciowych i usług katalogowych.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny
 2. Zarządzanie obiektami w AD DS
 3. Zarządzanie zaawansowaną infrastrukturą AD DS
 4. Wdrażanie i zarządzanie AD DS sites i AD DS replication
 5. Wdrażanie Group Policy
 6. Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą Group Policy
 7. Zabezpieczanie usług AD DS
 8. Wdrażanie i zarządzanie AD CS
 9. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami
 10. Wdrażanie i zarządzanie AD FS
 11. Wdrażanie i zarządzanie usługą AD RMS
 12. Wdrażanie synchronizacji AD DS z Microsoft Azure AD
 13. Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie AD DS

 

W CENIE SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • szkolenie w wymiarze 40 godzin lekcyjnych - 1 godzina lekcyjna to 45 minut
 • - certyfikowanego Trenera firmy Microsoft
 • - oryginalne materiały szkoleniowe firmy Microsoft
 • - pracę przy indywidualnym stanowisku komputerowym
 • - obiady
 • - przerwy kawowe
 • - po zakończeniu szkolenia - certyfikat o ukończeniu autoryzowanego szkolenia, sygnowany przez firmę Microsoft

Instruktorzy