Terminy Szkoleń

Data Rozpoczęcia Data Zakończenia Tryb Liczba Miejsc Cena
2020-09-16 2020-09-30 Zdalny 12 2 500,00 zł Zapisz się

MS 20740: Instalacja, przechowywanie i przetwarzanie w systemie Windows Server 2016

MS 20740: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

 

Pierwsze z trzech szkoleń wprowadzających w tematykę administracji systemem Windows Server 2016. Na pierwszym szkoleniu omawiane są podstawowe serwisy niezbędne do funkcjonowania infrastruktury opartej na systemie Windows Server 2016.

 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNIK:

 • zapozna się z koncepcją systemu oraz podstawowymi serwisami w systemie Windows Server 2016.
 • nauczy się jak implementować podstawowe serwisy w infrastrukturze opartej na systemie Windows Server 2016.
 • pozna sposoby efektywnego zarządzania infrastrukturą opartą na systemie Windows Server 2016.
 • ograniczy ilość błędów popełnianych w konfiguracji, zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury IT.

 

SZKOLENIE KIEROWANE JEST PRZEDE WSZYSTKIM DO:

 • informatyków, którzy mają zarządzać serwerami i infrastrukturą opartą na Windows Server 2016 i 2019.
 • informatyków posiadających podstawową ogólną wiedzę z zakresu administracji Windows Server (2003, 2008, 2012).

Od Uczestników szkolenia oczekuje się podstawowej znajomości serwerów, usług sieciowych i usług katalogowych.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Instalacja, uaktualnienie i migracja serwerów
 2. Konfiguracja lokalnego magazynu danych
 3. Wdrażanie rozwiązań magazynu danych typu „Enterprise”
 4. Wdrażanie rozwiązań „Storage Spaces” oraz "Data Deduplication"
 5. Instalacja i konfiguracja Hyper-V i maszyn wirtualnych
 6. Wdrażanie i zarządzanie kontenerami Windows Server i Hyper-V
 7. Przegląd rozwiązań "High availability" oraz "Disaster recovery"
 8. Implementacja i zarządzanie klastrami failover
 9. Wdrażanie usług klastrowych dla maszyn wirtualnych Hyper-V
 10. Wdrażanie usługi Network Load Balancing
 11. Tworzenie i zarządzanie obrazami systemów
 12. Zarządzanie, monitorowanie i utrzymanie maszyn wirtualnych

 

W CENIE SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • szkolenie w wymiarze 40 godzin lekcyjnych - 1 godzina lekcyjna to 45 minut
 • certyfikowanego Trenera firmy Microsoft
 • oryginalne materiały szkoleniowe firmy Microsoft
 • pracę przy indywidualnym stanowisku komputerowym
 • obiady
 • przerwy kawowe
 • po zakończeniu szkolenia - certyfikat o ukończeniu autoryzowanego szkolenia, sygnowany przez firmę Microsoft

Instruktorzy