Terminy Szkoleń

Data Rozpoczęcia Data Zakończenia Tryb Liczba Miejsc Cena
2020-09-21 2020-09-30 Zdalny 12 2 000,00 zł Zapisz się

ISTQB Poziom podstawowy

Szkolenie ISTQB Foundation Level

 

Opis Szkolenia ISTQB FL

 

Szkolenie ISTQB (International Software Testing Qualification Board) na poziomie podstawowym jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych testowaniem lub już zaangażowanych w testowanie oprogramowania. Kwalifikacja na poziomie podstawowym jest odpowiednia dla osób chcących zdobyć podstawową wiedzę w dziedzinie testowania oprogramowania oraz zapoznać się z nomenklaturą branżową. Uczestnicy będa mieli szansę przekonania się jaką wartość wprowadza testowanie i w jaki sposób wpływa na jakość projektu. Podczas szkolenia zapoznać można się nie tylko z rodzajami i technikami testowania ale również usystematyzować wiedzę oraz udoskonalić umiejętności. Szkolenie jest również odpowiednie dla osób pracujących już w branży, potrzebującej podstawowej wiedzy na temat testowania - np programistów, kierowników zespołów, dyrektorów, analityków biznesowych.

 

Efekty Szkolenia ISTQB FL

 

Ukończenie szkolenia ISTQB FL pozwala zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy w zawodach związanych z testowaniem oprogramowania - takich jak tester, analityk testów, konsultant do spraw testów itp.

 

Szkolenie pozwala zdobyć umiejętności takie jak:

 • Wydajna i skuteczna komunikacja w zespole testerskim / programistycznym dzięki znajomości nomenklatury testerskiej
 • Zrozumienie potrzeb i procesu testowania
 • Zrozumienie i umiejętność stosowania podstawowych koncepcji testowania
 • Umiejętność efektywnego uczestnictwa w przeglądach
 • Stosowanie technik projektowania adekwatnych do poziomu testów
 • Interpretowanie i wykonywanie testów na podstawie dostarczonej specyfikacji
 • Poprawne raportowanie wyników testów oraz defektów
 • Zrozumienie procesu zarządzania testami, projektem, strategią, planowaniem oraz ryzykiem w organizacji
 • Znajomość narzędzi wspierających proces testowy i umiejętność ich wykorzystania
 • Zrozumienie wartości wynikających z testowania i jego wpływu na jakość produktu

 

Szkolenie ISTQB FL zapewnia odpowiednie przygotowanie i umożliwia zdobycie rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego (ISTQB Certified Tester Foundation Level).

 

Program szkolenia ISTQB FL

 

 1. Podstawy testowania
  1. Co to jest testowanie?
  2. Dlaczego testowanie jest niezbędne?
  3. Siedem zasad testowania
  4. Proces testowy
  5. Psychologia testowania
 1. Testowanie w cyklu życia oprogramowania 2.1. Modele cyklu życia oprogramowania
 1. Poziomy testów
 2. Typy testów
 3. Testowanie pielęgnacyjne
 1. Testowanie statyczne
  1. Podstawy testowania statycznego
  2. Proces przeglądu
 2. Techniki testowania
  1. Kategorie technik testowania
  2. Czarnoskrzynkowe techniki testowania
  3. Białoskrzynkowe techniki testowania
  4. Techniki testowania oparte na doświadczeniu
 3. Zarządzanie testami
  1. Organizacja testów
  2. Planowanie i szacowanie testów
  3. Monitorowanie testów i nadzór nad testami
  4. Zarządzanie konfiguracją
  5. Czynniki ryzyka a testowanie
  6. Zarządzanie defektami
 4. Narzędzia wspomagające testowanie
  1. Uwarunkowania związane z narzędziami testowymi
  2. Skuteczne korzystanie z narzędzi

 

Wymagania wstępne do szkolenia ISTQB FL

 

Szkolenie ISTQB FL jest wprowadzeniem do podstaw testowania, w związku z czym nie wymaga żadnego przygotowania. ISTQB rekomenduje minimum 3 miesiące doświadczenia w testowaniu oprogramowania, jednak nie jest ono konieczne do efektywnego uczestnictwa.

 

Certyfikacja ISTQB FL

 

Certyfikat ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego jest gwarancją posiadania umiejętności w zakresie podstaw testowania. Certyfikat ten jest uznawany na całym świecie jako potwierdzenie posiadanych kompetencji w zakresie testowania oprogramowania.

Aby zdobyć certyfikat należy przystąpić do egzaminu w następującej formie:

 • Test: 40 pytań, 1 odpowiedź prawidłowa
 • Pozytywny wynik: 26 (65%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 60 min. (egzamin w języku ojczystym) / 75 min. (egzamin w języku obcym)

 

Certyfikat ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego umożliwia również przystąpienie do kolejnych szkoleń i certyfikacji, na wyższych poziomach ISTQB.

 

 

 

Instruktorzy